Regnet upphörde till starten och seglingen gick under svag och varierande sydvästlig bris.
Filmen är uppdelad i två avsnitt,
avsnitt 1 med starter och läns mot första märket medan avsnitt 2 innehåller kryss mot mål och målgångar.