Seglingen 09-06-24.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.


Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.