Seglingen 09-05-06.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.


Eller klicka här för att spela upp från YouTube.