Seglingen 09-05-27.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.


Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.